Tháng 03 năm 2018
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Ngọ (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Mão
Ngày Tân Hợi
12 : 56 : 25
Tháng Hai
4
Năm Mậu Tuất

Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích