Tháng 04 năm 2017
Giờ Hoàng Đạo: Tí (23h-1h), Dần (3h-5h), Mão (5h-7h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Dậu (17h-19h)
Thứ Sáu

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Ất Tỵ
Ngày Ất Dậu
03 : 38 : 49
Tháng Tư
3
Năm Đinh Dậu

Làm trái lòng người, thông minh vô ích