Tháng 08 năm 2017
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Dậu (Hắc Đạo)
Tháng Mậu Thân
Ngày Tân Tỵ
17 : 58 : 21
Tháng Bảy
1
Năm Đinh Dậu

Không giữ nguyên khí, thuốc bổ vô ích