Tháng 06 năm 2017
Giờ Hoàng Đạo: Sửu (1h-3h), Thìn (7h-9h), Ngọ (11h-13h), Mùi (13h-15h), Tuất (19h-21h), Hợi (21h-23h)
Thứ Năm

Giờ
Tháng Đinh Mùi
Ngày Đinh Hợi
00 : 14 : 47
Tháng Sáu
6
Năm Đinh Dậu

Tâm còn chưa thiện, phong thủy vô ích