Tháng 07 năm 2018
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Ba

Giờ Thìn (Hoàng Đạo)
Tháng Kỷ Mùi
Ngày Canh Tuất
08 : 46 : 32
Tháng Sáu
5
Năm Mậu Tuất

Làm trái lòng người, thông minh vô ích