Tháng 03 năm 2017
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Thìn (Hoàng Đạo)
Tháng Quý Mão
Ngày Canh Tuất
08 : 55 : 33
Tháng Hai
27
Năm Đinh Dậu

Thời vận không thông, mưu cầu vô ích.