Tháng 10 năm 2017
Giờ Hoàng Đạo: Dần (3h-5h), Thìn (7h-9h), Tỵ (9h-11h), Thân (15h-17h), Dậu (17h-19h), Hợi (21h-23h)
Thứ Sáu

Giờ Dần (Hoàng Đạo)
Tháng Canh Tuất
Ngày Canh Thìn
04 : 31 : 13
Tháng Chín
1
Năm Đinh Dậu

Anh em không hòa, bạn bè vô ích